הסכמי שכירות

חוזה שכירות דירה הינו מסוג החוזים הנפוצים ביותר בקרב הציבור. במסגרת חוזה שכירות דירה ישנה מסגרת מקובלת ושכיחה אשר הצדדים שכורתים חוזה יוצרים כגון: תקופת השכירות הינה תקופה בת 12 חודשים כאשר ניתן לשוכר אופציה להאריך את חוזה שכירות לשנה עד שנתיים נוספות. אופן התשלום המקובל הינו 12 המחאות הניתנות למשכיר עם כריתת החוזה, כאשר דמי השכירות משולמים מידי חודש בחודשו. מקובל ליתן למשכיר המחאת בטחון או שטר ערבות בנקאית, מטרתם היא להגן על זכויות המשכיר, ובמידה והשוכר יפר את התחייבויותיו יוכל המשכיר לפעול על פי סוג הערבות שניתנה לו על מנת שזכויות נשוא חוזה השכירות לא תפגענה.

בקרב הציבור רווחת הגישה כי חתימה על חוזה שכירות הינו עניין של מה בכך, והרי שזוהי  גישה שגויה מייסודה. עם כריתת החוזה יש לבחון את טיב זכויות המשכיר נשוא הנכס, זאת על מנת להיווכח כי המשכיר אכן זכאי להשכיר את הנכס. יתרה מכך, בטרם חתימה על חוזה שכירות, נדרשת קריאה מעמיקה ובחינה מקיפה של פרטי החוזה. שוכרי הדירה הם למעשה "הצד החלש" בהסכם לשכירת דירה, ולכן חשוב שיבדקו כי הסעיפים בחוזה אינם מקפחים את זכויותיהם. חשוב לבדוק את בעלות הנכס לפני חתימה על ההסכם השכירות.

טרם חתימה על החוזה, יש לבדוק את זכויות המשכיר בדירה, ואם אינו הבעלים, יש לוודא קיום ייפוי כח המסמיך אותו להשכיר את הדירה ותכולתה לשוכר. יש לפרט את מצב הדירה טרם קבלת המפתח, לאחר בדיקה משותפת יחד עם משכיר הדירה ולרשום כל ליקוי או תיקון נדרש בחוזה. לפרטים נוספים ויצירת קשר פנה עוד היום למשרדנו ונשמח לעזור ולעמוד לשירותך תוך מתן דגש על אדיבות, זמינות, שירותיות וטיפול מהיר ויעיל.