קניית דירה מקבלן

רוב הרכישות של דירות מגורים מקבלן מתבצעות "על הנייר" כאשר טרם החלה הבניה או בטרם הסתיימה הבניה. דירות אלו מוצעות לרוב במחיר מופחת כאשר בשלבים אלו לרוכש יש יכולת לשנות את מתאר הדירה ולעצבה מחדש, אולם מנגד הרוכש נוטל סיכון גדול יותר ולכן יש לבחון בקפידה את מכלול נתוני העסקה על מנת שהרוכש יחתום בלב שלם על הסכם הרכישה .כאשר הוחלט לרכוש דירה מקבלן ובטרם בדיקת תנאי החוזה מומלץ לעמוד על חוסנו הכלכלי של הקבלן ואף לבקר בבתים אחרים שבנה, לבדוק את טיב הבניה את רמת הגימור ואפילו לשאול את בעלי הדירה על הקבלן ועמידתו בהתחייבויותיו כלפי הקונים.

טרם ההתקשרות עם קבלן יש לבדוק האם יש לקבלן רישיון קבלן תקף, המעיד על רישומו בפנקס הקבלנים. בבדיקה זו יש להעמיק בסיווגו המקצועי של הקבלן הקובע באילו ענפים מותר לקבלן לעסוק וכן מהו ההיקף עבודות שהותר לו לבצע.  אם הפרויקט בליווי בנקאי, הבנק ידאג לבצע את הבדיקות הללו ובמקרה כזה ניתנת הגנה. נוסף לכך המלצתנו לבדוק האם ניתן היתר בנייה לקבלן או לחברת הבנייה וכן לוודא שניתן לקבלן אישור מראש מנציבות מס הכנסה וממס רכוש ולבדוק שאין לו חובות אשר ימנעו רישום זכות הרוכש בלשכת הרישום.

לאחר שנמצא כי הקבלן עומד בכל הסטנדרטים המקובלים וכי הנך מעוניין להתקשר מולו יש לבדוק את זכויות הקבלן בקרקע ע"י בדיקת נסח טאבו, ו/או בדיקת זכויותיו במנהל מקרקעי ישראל ו/או ע"י בדיקת מסמכי הבעלות שברשות הקבלן ובדיקת זכויותיו בחברה המשכנת .יש לבדוק באם על זכויות הקבלן מוטלות משכנתאות, עיקולים או שעבודים וזכויות לטובת צדדים שלישיים. נוסף לאמור לעיל יש לבדוק את היתר הבניה ואת עמידת הקבלן בתנאי ההיתר. חשוב להדגיש כי יש לוודא שכל הנושאים שסוכמו בעל פה עם הקבלן יהיו כתובים בהסכם במפורש.

אלו הן רק חלק מן הבדיקות אותן יש לבצע במסגרת רכישת דירה מקבלן ויש כמובן לבחון כל מקרה על פי תנאיו ונסיבותיו הוא. משרדנו ישמח לסייע לכם ברכישת/מכירת דירה וללוות אתכם בכל שלבי ההליך ועד לרישום זכויותיכם תוך מתן דגש על אדיבות, זמינות, שירותיות וטיפול מהיר ויעיל.