שאלות תשובות בנושא מקרקעין

איך רושמים הערת אזהרה?

את רישום הערת האזהרה מבצעים בלשכת רישום המקרקעין של אותו מחוז בו רשום, על מי שמבקש לרשום הערה לצרף בקשה לרישום הערת אזהרה בתוספת תשלום אגרה. הרישום הוא טכני ומתבצע בדרך כלל במקום ומיד לאחריו מקבל המבקש אישור על רישום הערת אזהרה. מאותו רגע כל אדם אשר יבקש להוציא נסח רישום של הנכס יראה שרשומה הערת אזהרה ולטובת מי היא רשומה.

מהי עסקת העברה ללא תמורה?

עסקת העברת דירה ללא תמורה הינה צעד משמעותי, בהיותה כרוכה בהעברת נכס בשווי כספי גבוה, כאשר עשויות להיות לכך השלכות עתידיות, לרבות בהיבט המיסוי, ולפיכך יש לבצע זאת בקפידה יתרה.

במסגרת עסקה של העברה ללא תמורה של דירה במתנה מיחיד לקרוביו זכאי הנעבר לפטור חלקי לפי שיעור שליש בתשלום מס רכישה. המונח "קרוב" לפי תקנות מיסוי מקרקעין כולל בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך שישה חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות. על אף האמור לעיל, מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה לבן זוג המתגורר יחד איתו באותה דירה פטורה ממס רכישה. היינו, מתנה בן בני זוג של זכויות בדירת המגורים המשותפת פטורה באופן מלא מתשלום מס רכישה, זאת בתנאי שבני הזוג מתגוריים יחד באותה דירה. יובהר כי המונח בני זוג כולל גם ידועים בציבור. כאשר מבצעים עסקה " העברה ללא תמורה"  מתווסף לזה הגבלות שונות  לרבות תקופת צינון שעל מקבל המתנה להחזיק בדירה , לפרטים נוספים ובדיקת מצב המיסוי משרדנו ישמח לעמוד לשירותך תוך מתן דגש על אדיבות, זמינות, שירותיות וטיפול מהיר ויעיל.